KVKK Aydınlatma Metni

Çakıroğlu Otomasyon Sistemleri Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (“Çakıroğlu Otomasyon” veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.


Bu çerçevede, Çakıroğlu Otomasyon olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak üzere Şirketimize başvurmanız, bunlardan faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.


İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi konusundaki genel bilgilendirme metnine aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Çakıroğlu Otomasyon, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi Fatih Mah. Atatürk Cad. No:184 Sultanbeyli / İSTANBUL’dur. Şirketimiz 686403 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www. cakirogluikinciel.com’dir. Şirketimizin MERSİS numarası 0223-0422-6590-0016’dur.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Çakıroğlu Otomasyon bünyesine ürün ya da hizmet alımı için başvurduğunuzda durumunda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;


Kimlik bilgileriniz* (T.C./yabancı kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, anne ve baba adınız, medeni haliniz ve kimlik belgeniz ve/veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler); Adres ve iletişim bilgileriniz (ev/iş adresiniz, ikamet süreniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve/veya adres paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler), Öğrenim durumu bilgileriniz, iş ve meslek bilgileriniz (temel çalışma şekliniz, mesleğiniz, sektör ve işyeri bilgileriniz), Satın aldığınız araca ilişkin fatura, ruhsat, (marka, model, şasi numarası, plaka,fatura/satış bedeli, kasko, vb. bilgiler), Sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileriniz; Yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi amacıyla bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz ek bilgiler (maluliyet belgesi ve benzeri bilgiler)

size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve KVKK başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:


Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, söz konusu hususlarda tercih ettiğiniz iletişim kanalları üzerinden iletişim kurulması; Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları), sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; Şirketimizin iletişim kanalları üzerinden bize ulaşmanız halinde, taleplerinizin, önerilerinizin ve şikâyetlerinizin alınması ve bunların karşılanması ve yanıtlanması için gerekli doğrulama, kayıt ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Hizmet kalitemizi geliştirmek ve süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi; Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi, kayıtların oluşturulması ve finansal raporların hazırlanması; Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini; Tabi olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi, bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iç kontrol süreçlerinin ve iç / dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

 

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 6. Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli olması halinde, vereceğiniz açık rıza.


Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz’i ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, internet sitemiz, çerezler, online işlemler servisimiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız iletişimler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda alınan yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Satın alınan ürün ve hizmetlerin satın alınması ifası kapsamında anlaşmalı satıcılar, Şirketimizin satışını yaptığı araçların üretici firması olan Yüce Auto ; Şirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar; İş birliği yaptığımız sigorta şirketleri ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; Yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar; Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Tüketici davaları çerçevesinde yasal takip süreçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk büroları ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Kanun kapsamında gerekli izinlerin olması durumunda araştırma ve anket şirketleri; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Şirketimiz’ce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar; Kurumumuzu denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar; Adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Yasal takibe alınan kredilere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürosu ve avukatlar, varlık yönetimi şirketleri ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında izniniz çerçevesinde araştırma ve anket şirketleri; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:


 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.cakirgrup.com.tr internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:


 • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Fatih Mah. Atatürk Cad. No:184 Sultanbeyli / İSTANBUL” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin bilgi@cakirogluikinciel.com   e-posta adresine iletebilirsiniz,
 • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden  bilgi@cakirogluikinciel.com   e-posta adresine iletebilirsiniz, veya
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.


* Vermiş olduğunuz bilgilerin kullanımına ilişkin bilgileri güncellemek istemeniz halinde Çakıroğlu Otomasyon Sistemleri Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Fatih Mah. Atatürk Cad. No:184 Sultanbeyli / İSTANBUL adresiyle Müşteri İlişkileri birimine ya da www.cakirogluikinciel.com internet sitesindeki “İletişim” sayfasına bildirimde bulunmanızı rica ederiz.”